Aarden Taxateur

Het kopen/verkopen van huizen en onroerende zaken zijn omvangrijke en ingrijpende beslissingen met mogelijk grote consequenties, zowel voor de verkopende als de kopende partij. Daarom ook is het van groot belang dat de waarde van een huis op een goede en integere manier wordt vastgesteld door een onafhankelijk taxateur.
 
De waarde van een taxatierapport
Een taxateur legt onafhankelijk van kopende en verkopende partij- de waarde van een pand vast in een taxatierapport. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de kwaliteit, de grootte en de staat van onderhoud, maar ook naar de locatie waar het pand staat.
Het taxatierapport kan een vereiste zijn van een geldverstrekkende instelling van de kopende partij. Bijvoorbeeld omdat deze de marktwaarde wil weten van het object, dat ook dienst doet als onderpand. Maar het rapport kan uiteraard ook een goede leidraad vormen tijdens de onderhandelingen tussen verkoper en koper.
 
Gecertificeerd makelaar
Jan-Hein Aarden van Aarden Makelaardij is een gecertificeerd taxateur, ingeschreven in het register van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Wij zijn u graag van dienst met taxatierapporten, ook NWWI-taxaties, voor financieringen, echtscheidingen, onteigeningen en het toekennen van successierechten.