No-risk clausule

Een andere manier om bij een potentiële koper de vrees voor dubbele lasten weg te nemen, is door hem de mogelijkheid te bieden de koop te ontbinden als de koper zijn eigen woning niet verkocht krijgt. Om nu te voorkomen dat u andere potentieel serieuze kopers misloopt, spreekt u met de koper af dat u gewoon doorgaat met de verkoop van uw woning onder de voorwaarde van een No-Risk clausule. Die clausule houdt in dat u een tweede koper met een serieus bod moet melden aan de eerste koper.
Deze heeft vervolgens 48 uur om definitief te besluiten of hij al dan niet overgaat tot de koop. Wil hij wèl, dan is die beslissing bindend, zonder voorbehoud en voor de afgesproken koopsom; wil hij uiteindelijk toch niet, dan bent u vrij om met de tweede partij in zee te gaan.